Akce

 

                                               TERMÍNY AKCÍ 2024

20+21.01 Tactical Sol. priv. akce od 8.00hod.ZRUŠ.

25.01.24  Zkoušky OZ na Zbrojní průkaz od 9.00 hod.

27.02.24  Zkoušky  OZ na Zbrojní průkaz od 9.00 hod.

13.03.24  MA.SL. priv. akce od 9.00hod.

15.03.24  PŠ priv. akce 9.00-13.00hod.

17.-18.03.24  NTCS.PRO priv. akce

22.03.24  PŠ priv. akce 9.00-13.00hod.

13.- 14.04.24  NTCS.PRO priv. akce

27.04.24  PŠ priv. akce 9.00-17.00hod.

29.04.24  ZS priv. akce

18.05.24  MS Stráň Jedomělice od 8.00hod.

25.05.24  MS Velká Černoc memoriál R. Schneidera

01.06.24  MS Staňkovice veřejný závod (Myslivecký červen)

16.06.24  ZS priv. akce

25.07-29.07.24   IKMF CZ priv. akce

10.+11.08 24  ZS priv. akce

05.09-08.09.24 IKMF CZ priv. akce

14.09.24  Staňkovické střílení 24

21.09.24  O Putovní pohár starosty Staňkovic, 

                  veřejný závod,  2x20LK + finále

28+29.09 24  ZS priv. akce

26.+27.+28.10.24 NTCS PRO priv. akce

09.11.24  ZS priv. akce

23.11.24  ZS priv. akce